Bakmi Betutu


  • Bakmi Betutu Kriting
  • Bakmi Betutu Jumbo
  • Bakmi Ayam Jumbo
  • Bakmi Ayam Charsiu

Menu ini dapat dinikmati di outlet:

Eat & Eat Park 23 Entertainment

Park 23 Entertainment
Jl.Kediri
Tuban

Read More
See Tenant List

Menu yang mungkin anda sukai